Blog Image

Medeltida järnframställning 2015

Sommaren 2015 kommer vi åter att köra masugnen på Nya Lapphyttan. Planen är att sätta bläster på hyttan den 27 juni och sedan ska vi regelbundet tappa tackjärn fram till den 11 juli. Försök gärna få in ett arbetspass som hyttdräng. Det blir garanterat en upplevelse utöver det vanliga.


Följ förberedelserna och genomförandet av försöket via denna blogg. Föreningen "Järnet på Lapphyttan" står bakom den och här ska vi försöka beskriva hur det är att tillverka järn som på tidig medeltid.
När vi sedan kör så får ni hemskt gärna också vara med under hela eller delar av årets försök som hyttdräng.

Det finns tre pass att välja mellan:
kl 06.30-15, kl 14.30-23, kl 22.30-07

Boka in dig som hyttdräng och boka gratis sovplats här: bokning2015@jarnetpalapphyttan.se

Uppdatering måndag morgon

Allmänt Posted on Mon, September 03, 2012 06:21:24

Sitter på hyttbacken klockan 06:00 efter ett nattpass med Arne. Det har gått bra tycker vi. Dels har vi bokat två fulla hinkar malm och dels har vi gjort två utslag där det rinner så fint så. Vi satsar på slaggtappnongar för att ta ett djupare tag när morgonskiftet kommer så det finns mer händer som kan hjälpa till. Det ser riktigt bra ut i forman och mycket lite jobb där.

Liten återblick på årets försök fram till nu.
Vi började som sagt var på fredag eftermiddag med bläster på och enbart slagg som beskickning. På lördag morgon gick vi in med malm i beskickningen. För varje koluppsättning på 180 liter kol sätter vi 10 kg malm. Lite långsammare bläster till att börja med för att under dagen öka takten ocj slaglängden på bälgarna.

På lördag var det också lite aktivitet på hyttbacken i och med att landshövdingen var här och invigde medeltidsmuseet.

På söndag morgon gick vi in och tappade för första gången. Det rann ganska mycket slagg men vi fick gå in och rensa ut en del fruset material i alla fall. Dagen fortsatte i princip lika med rinnande slagg och lite rensning av fruset.

På kvällen börja det synas att malmen var på väg. Lite mer droppar i forman och lite gnistor. Parallellt med nattens utslag har vi också bytt tättor med lite större diameter. Det kommer att ge oss lite mer blästervolym utan att vi för den skull tappar hastighet på luften. Verkar ovanligt varmt i forman så vi får se hur det slutar. Vi har riktigt lång uppehållstid i schaktet (ca 30 timmar) så det borde finnas tid för metallisering och uppkolning. Till och med potential för en blästervolymsökning om vi kan höja trycket på bälgarna lite till. Det får vara ett jobb för dagskiftet.

Välkomna upp till hyttbacken för en titt eller för ett pass.
/BosseNu kör vi

Allmänt Posted on Fri, August 31, 2012 18:48:43

Klockan 16 prick så satte vi bläster på hyttan och det såg riktigt bra ut med en gång. Vi kör lite lugnt nu det fösta dygnet med låg blästervolym och mycket slagg. I morgon börjar vi sedan lasta på lite mer.

Hoppas det kommer lite mer folk och jobbar. Det finns platser kvar och ni behöver ju skita ner er lite så i slutet av sommaren.Körningen börjar nu i helgen

Allmänt Posted on Wed, August 29, 2012 20:39:46

Då var det dags igegn. Vi är på väg att dra igång hyttan i Norberg igen och bläster sätts på ugnen nu på fredag den 31 augusti. Träkolet väntar på att bli uppsatt, malmen är rostad och behöver i princip bara bokas, spetten är vässade och läderbälgarna är nysmorda… Vi är klara för försöket 2012. Nu ska det rinna järn ur ugnen.

Planen är att köra dygnet runt fram till och med lördag den 15 september så nu får ni titta i kalenderna och bestämma när det är dags för er att vara med och köra masugn på medeltida vis.

För att anmäla sig så har vi ett nytt sätt i år. I år så ringer man till Ulf Öhman på Norbergs kommun och anmäler sig. Han har telefonnummer 070-2803413 (eller mailadress ulf.ohman@norberg.se) och så skrivar han in er på listan. En kopia på listan finns också att ta fram på Nya Lapphyttans hemsida (http://www.nyalapphyttan.se/just-nu-pa-nya-lapphyttan/). Det samma gäller om ni vill bka plats i Avestastugan (kanske inte riktigt Hiltonklass men robust och gratis boende).

Det finns en del att läsa vad som väntar en hyttdräng under kategorierna “Hyttdrängar sommaren ….” så kan ni förbereda er.

Vad det gäller bemanningen så är det faktiskt nu i början på försöket som vi har ont om folk. Lördag och söndag blir tuffa att få ihop men trots allt räknar jag med att få folk så det räcker.

När vi kör så kommer jag att försöka uppdatera kontinuerligt så kom gärna tillbaka hit. Jag ska se om jag inte kan försöka utnyttja modern teknik för att publicera lite oftare. Vi ska nog lägga ut på facebook också så där kan man ju alltid gilla oss.

Kom upp och pröva att köra masugn… det är en upplevelse du sent ska glömma.

/ BosseFärskning av tackjärn

Allmänt Posted on Mon, July 30, 2012 23:16:03

Nu i helgen den 3-5 augusti ska vi ge oss på att färska tackjärn till smidbart järn uppe i storsmedjan på Nya Lapphyttan i Norberg.

Samtidigt så gör vi de sista förberedelserna inför hyttkörningarna i september. Tanken är att vi gör de sista reparationerna på stället nu ihelgen och sedan kan vi dra igång förvärmningen någon helg framöver.

Men det är en senare fråga. Nu ska vi färska hela helgen vilket ska bli kanon. Jag har gått en smideskurs helt i enkom för att det ska bli riktigt bra den här gången. Väl mött i storsmedjan.

/Bosse

Skickar också med lite gammal litteratur om färskning som kan vara av intresse att läsa om. Det är Tysksmide som Swedenborg beskriver men principen är densamma.Färska tackjärn till smidbart järn

Arbetshelger 2011 Posted on Wed, September 07, 2011 20:33:48

Nu i helgen ska det bli färskningsförsök uppe vid Nya Lapphyttan.

Nedan finns en kortfattad beskrivning av hur det går till vid färskning av tackjärn. Det skrevs för drygt ett år sedan men jag lägger ut den igen så kan man läsa på igen själv så kan man det redan innan försöket.

Kortfattad beskrivning av färskning av tackjärn till smidbart järn (baserad på tysksmide (färskning) enligt Swedenborg i Om Järnet)

Förenklat går färskningen till enligt följande:

1. I härden smälts en slagg med hög FeO-halt så att den bildar ett väldefinerat bad.

2. Sedan värms en tackjärnsbit och när den sedan smälter så det flytande järnet droppa genom den flytande slaggen. Här kommer framförallt Si, Mn, P att oxideras och blanda sig i slaggen.

3. När allt tackjärn smält och droppat ner genom slaggen (lagt sig på botten av härden) så använder man ett spett för att försiktigt blanda det halvflytande järnet med den flytande slaggen. Då kommer oxidationen av kolet i järnet att starta. Det är järnoxid i slaggen som kommer att reagera med kolet i järnet och bilda kolmonoxid. I princip kommer smältan att börja koka när gasutvecklingen startar.

4. Så länge som det kokar (eller när man vill avbryta färskningen) så slutar man röra om och låter järnet lägga sig på botten. Slaggen tappas ur härden och det färskade järnet får stelna lite och tas ur härden.

5. Järnet kommer (efter blandningen med slagg) att innehålla ganska stora mängder innesluten slagg så nu ska denna järnbit smältas om ytterligare en gång.

6. Ny slagg smälts och ett bad skapas.

7. Järnklumpen värms upp och får smälta. Järndropparna får rinna ner genom slaggen. När hela järnklumpen smält så tappas slaggen ut igen (ingen omröring denna gång) och järnet får stelna på botten av härden.

8. Den tas nu ur härden för att smidas till en fyrkantig bit (storlek 15 x 30 cm med en tjocklek på 2 cm). Den huggs sedan i fingerliknande storlek 15 x 2 x 2 cm med en vikt kring 300 gram dvs en osmund.

Härden storlek: Baserat på hur färskningshärden ser ut i tysksmide enligt Swedenborg och vad utgrävningarna som genomförts på Lapphyttan så är storleken på de härdar som vi tänker oss använda uppe på Nya Lapphyttan av ungefär följande storlek: (som en stenkista med öppen framkant.

Bredd: 30 cm

Djup: 45 cm

Avstånd forma- botten = 15 cm

I den främre öppning läggs en sten eller liknande för att fungera som fjärde vägg. En forma av koppar/järn muras in i ena långsidan ca 15 cm från bakväggen. Nosen på forman ska sitta ca 5-10 cm in i härden och riktningen på luftstrålen in ska träffa hörnet mellan botten och den bortre väggen.

Tättorna från bälgarna ska ligga ungefär i forman ca 10 cm från formans mynning.

Botten på härden kan vara en järntacka eller en instampad massa av kolstybb och lera.

Uppbyggnad av ”beskickningen”: Innan färskningen startar gäller det att bygga upp härden med material så att färskningen fungerar som den ska. Det gäller att bygga upp en ”grop” som ska rymma den slagg som ska smälta och det kol som ska ge värme genom sin reaktion med blästern ur forman. Det gör man genom att ”bygga” väggar av kolstybb, aska och slagg runt härdens väggar. Dessa väggar gör också att den låga som bildas vid forman inte sprider sig över hela härden utan värmen koncentreras kring slaggen och tackjärnet.

I gropen lägger man en färskningsslagg med hög järnoxidhalt (från steg 7 ovan) och kanske lite glödskal från osmundsmidningen. På detta läggs sedan lite finkol. Järntackan ska ligga mitt emot och ca 10 från nosspetsen på forman (gärna på något stöd eller på den väggen). Underkant järntacka ska ligga i höjd med formnosens översida. På sidan om järntackan läggs finkol/stybb. När sedan blästern dras på så gäller det att först smälta upp den järnoxidrika slaggen och sedan tackjärnsbiten. Gasen styrs genom att lägga på finskoks/stybb där man inte vill ha gasen att gå dvs täta till. Ny lite grövre träkol ska tillföras för att hamna framför forman. Hela härden ska också helst vara täckt med kol för att bibehålla värmen och förvärma det kol som ska komma ner framför forman.

Träkolets storlek ska vara så stor att den lätt tar sig ner framför forman och kan fylla upp hålrummet ovanför slaggbadet. För stora kolbitar ska inte användas. Det gäller att de kommer ner framför blästerluften som kommer ut genom forman.

Blästerluften ska först reagera med kolbitarna innan den varma gasen träffar på slaggbadet och järntackan. Kolet i tackjärnet tas inte bort av luft som träffar tackjärnet utan av flytande tackjärn som kommer i kontakt med flytande slagg som är rik på järnoxid.

Bilden: Härden under full drift. Vi behöver justera forman, vinkeln på forman och framförallt se till att lerklina taket i storsmedjan. Det blir relativt höga lågor över härden och det finns risk för att stockarna i taket börjar brinna.

/BosseTorsdag 7 juli (dag 2)

Drift sommaren 2011 Posted on Fri, July 08, 2011 00:16:28

Bläster på ugnen klockan 11 och när det var dags att gå hem syntes första järnet i forman (vi hade satt 18 uppsättningar med malm klockan tolv i kväll (första malmen sattes klockan 13 i går eftermiddag fast bläster kom på först idag.

Ser varmt och gott ut och vi har rensat ut aska och slagg från uppvärmningen i två omgångar. Förhoppningsvis ska natten bli lugn med enstaka slaggtappningar (kanske lite rensingar så här tidigt på försöket).

Det fungerar bra med vattnet även om det som alltid läcker en hel del från vattenhjulet vid starten. Vi har vatten så det räcker de närmaste dagarna så det verkar gå bra.

Nu går jag och lägger mig så att jag kan lösa av Lars-Erik och Sven i morogn bitti.

/BosseFörsta dagen 2011

Drift sommaren 2011 Posted on Wed, July 06, 2011 21:41:45

SÅ var det dags igen. I dag har vi, jag och Göran Jansson, fixat en hel del för att det ska gå att sätta bläster på ugnen i morgon.

Vi har chargerat malm 3 gånger under dagen. Har fyllt på med 6 säckar kol så nu är det bara 34 säckar som ska chargeras innan vi har järn i formnivån.

Har också rensat ut en del aska från utslaget och lagt in ett nytt fräscht rör för luftinsläpp under natten. Vi ska se hur bra hon driver under natten. Det gäller att få ner malmen så fort som möjligt så vi hinner få ihop lite tackjärn till helgen.

Bälgarna är på plats och hyfsat inpassade . Vi får finjustera i morgon när vi börjar snurra vattenhjulet.

Det är ont om vatten i Norberg i år så vi får ransonera det vi har. Har fyllt över dammen med vatten och släppt ner lite i mellandammen och lite i rännan för att börja tättta systemet. Vi låter pumparna stå på under natten så får vi se hur det ser ut i morgon bitti.

Har sedan ätit egenrullade köttbullar med potatissallad, grönsallad och tomater framför TV:n med fotbolls-VM. Tjejerna leder med 2-0 i paus 🙂

/BosseHur funkar det praktiska?

Hyttdräng sommaren 2011 Posted on Sun, June 12, 2011 19:58:52

Hur gör man när man anmäler sig? och Vad händer på hyttbacken när jag kommer dit för mitt pass? är nog frågor som några har och som jag tänkte försöka svara på här.

Att anmäla sig är ganska enkelt. På hemsidan finns en länk till en sida där man kan välja vilket/vilka pass man vill jobba. Man skriver in sitt namn och sedan svarar man på det mail som skickas ut för att bekräfta anmälan. Står man på listan så är det klart! Står man inte där så prövar man igen … om det ej funkar så rekommenderar jag att man skickar ett mail till någon i styrelsen. Mailadresserna finns på hemsidan.

Nu är det också så att det går bra att komma upp till hyttbacken och anmäla sig direkt på plats …. det fungerar att göra det innan det pass man vill jobba på så det är inga problem.

Är det fullt på listan så gör det inget. Kom upp ni bara. Det finns alltid saker att göra på hyttbacken och alla får möjligheten att göra alla moment.

När det är dags så kommer du upp på hyttbacken strax innan skiftavlösningen. Det är bra att ha lite oömma kläder och skor. Det kommer att finnas linneskjorta och byxor att låna om du vill. Tänk på att det är stor risk/chans att du blir lite skitig!

Skiftbasen kommer att vara där och ta emot er och det avgående skiftlaget bjuder säkert på lite fika innan de går av. Det första som brukar ske är att vi går igenom det första som ska göras för att sedan ta de olika momenten som ska göras lite pö om pö. Samtidigt försöker vi inte bara gå igenom vad som ska göras utan också varför vi gör det vi gör. Tanken är att man också ska förstå hur det fungerar.

Vi har tillgång till en av byggnaderna uppe på hyttbacken och där kan man lägga väskor och kläder. Det finns kylskåp, micro, vattenkokare och en kaffebryggare och möjligheter att sitta och äta. Det finns självklart möjligheter att grilla över öppen eld.

Har man bokat sovplats i Avestastugan så finns nyckel uppe på hyttbacken så man tar kontakt med skiftbasen så ordnar det sig. Det finns 6 sängar i stugan. Madrass, täcke och kudde finns så det behövs bara lakan. Det finns inget rinnande vatten i stugan men det finns en damm utanför och möjligheter till dusch och toalett i Bergshuset.

Jag hoppas du fått lite mer kött på benen om lite om det praktiska när man kommer till Nya Lapphyttan för att jobba som hyttdräng. Har du fler frågor så utnyttja gärna kommentarsmöjligheten i detta inlägg så ska jag försöka svara på frågorna. Annars är det bara att dyka upp på hyttbacken.

OBS. Man måste vara medlem i föreningen för att kunna jobba ett pass (eller fler). Den kan du antingen betala innan du kommer upp eller så betalar du den på plats uppe på hyttbacken. Den är på 150 kr per person (40 kr per ytterligare familjemedlem) Det ingår en försäkring i medlemsavgiften som vi tycker är bra att ha.

Jag hoppas verkligen att du passar på att göra något som du aldrig kommer att ha möjlighet att göra igen (om du inte kommer tillbaka nästa år igen 😉 … )

Välkommen!

/Bosse« PreviousNext »