Blog Image

Medeltida järnframställning 2015

Sommaren 2015 kommer vi åter att köra masugnen på Nya Lapphyttan. Planen är att sätta bläster på hyttan den 27 juni och sedan ska vi regelbundet tappa tackjärn fram till den 11 juli. Försök gärna få in ett arbetspass som hyttdräng. Det blir garanterat en upplevelse utöver det vanliga.


Följ förberedelserna och genomförandet av försöket via denna blogg. Föreningen "Järnet på Lapphyttan" står bakom den och här ska vi försöka beskriva hur det är att tillverka järn som på tidig medeltid.
När vi sedan kör så får ni hemskt gärna också vara med under hela eller delar av årets försök som hyttdräng.

Det finns tre pass att välja mellan:
kl 06.30-15, kl 14.30-23, kl 22.30-07

Boka in dig som hyttdräng och boka gratis sovplats här: bokning2015@jarnetpalapphyttan.se

Nu är det snart dags … börja boka pass nu.

Hyttdräng 2009 Posted on Mon, June 29, 2009 23:12:19

Det börjar närma sig nu. Det är bara 23 dagar kvar till dess att vi sätter fart på bälgarna och kopplar in tättorna i forman.

Vi kommer att fylla masugnen med träkol och tända den ungefär en vecka innan dess. Den kommer att få stå och “pyra” lite under 6-7 dagar för att sakta och lugnt torka ur hyttan och försiktigt värma upp teglet så att vi den 22 juli kan börja köra in luft via forman.

Jag lägger in lite bilder så får ni inspiration …

Tänk er att få sitta där och titta (och höra) på 1500 grader och se järnet droppa förbi …

Utslagsbröstet bara väntar på att vi ska dra igång igen…

Så här blir det nog i sommar …

Jag lägger också till en pdf-fil som visar mer om vad som händer under ett försök som det i sommar ….

Boka in ert pass på hyttbacken på vår hemsida … www.jarnetpalapphyttan.se

/BosseArbetstider?

Hyttdräng 2009 Posted on Sun, May 17, 2009 18:31:38

Vi har ändrat arbetstiderna för hyttdrängar till i sommar. Tanken är att det ska passa er som kommer hit på semestern lite bättre.

Förmiddagspasset börjar klockan 8 och håller på till 16. Det gör att ni inte behöver stiga upp i ottan för att avlösa nattskiftet.

Eftermiddagskiftet går på 16 så nu kan man ligga med ungarna på stranden hela dagen innan det är dags att ge sig i kast med masugnen på Nya Lapphyttan. För er som har ett arbete att sköta så går det nu att komma direkt utan att behöva ta för mycket på flextidsbanken. Även nu kör man 8 timmar och får gå hem vid midnatt. Det gör att man får vara med om hyttdrift i mörkret vilket är en fantastisk upplevelse.

Nattskiftet börjar klockan 24 så det går att se färdigt sommarfilmerna på TV innan man masar sig ner till hembygsområdet. Man får ta med sig en ficklampa för att hitta upp till hyttbacken men väl där är det fascinerande att se hyttan i lampornas sken. Det kan kännas som en lång tid att vara på passet fram till klockan 8 men å andra sidan så får man lättare tag i frukost ner på stan eller så kanske någon i famljen känner sig manad att kliva upp och göra dig sällskap till frukosten innan det är dags för bingen.

Vi hoppas och tror att detta arbetsschema passar lite bättre för er.

/BosseArbetsuppgifter

Hyttdräng 2009 Posted on Fri, April 10, 2009 18:18:07

Det är huvudsakligen tre olika arbetsuppgifter som en hyttdräng ska utföra.

Uppsättare: Fylla på masugnen med träkol och malm:

Eftersom träkolet förbränns innanför forman och järnmalmen smälter och bildar järn och slagg kommer materialet i schaktet att sakta sjunka nedåt. För uppsättaren gäller det att regelbundet fylla på med mer träkol och järnmalm i rätt proportioner för att processen ska fungera på ett bra sätt. Förutom att se till att båda träkol och malm är av rätt sort och mäta upp rätt mängd av respektive material så gäller det att noggrant följa upp hur mycket kol och malm som är chargerat sedan föregående tappning, när nästa malmuppsättning kommer ner till formnivån samt beräkna när det är dags för nästa utslag (tappning). Genom att bedöma hur eldslågan ur masugnen ser ut, ljudet från ugnstoppen, utseendet på kranshällarna (stoft etc) samt hur materialet i ugnen sjunker så är det uppsättaren jobb att bistå Masmästaren med råd angående fortsatt drift. Vid utslag hjälper uppsättaren till i utslagsbröstet.

Blåsare: Tillföra blästerluft till ugnen via forman:

Hjärtat i masugnsprocessen är en jämn tillförsel av luft som gör att träkolet förbränns och ger värme till schaktet. I Nya Lapphyttan så sker detta via två blåsbälgar som drivs av ett vattenhjul. Luften från bälgarna leds via ett par rör (tättor) in i ugnen genom ett hål (forma) i nedre delen av ugnsschaktet (ca 30 cm över botten på ugnen). Arbetet här består i att se till att vattenhjulet håller rätt hastighet så att bälgarna gör rätt antal slag per minut och att vikterna på bälgarna är justerade så att det alltid trycks in luft genom forman. Smörjning och underhåll av både vattenhjul och bälgar är viktigt för att vi ska kunna köra masugnen 24 timmar om dygnet i 14 dagar. Förutom arbetet med bälgar och vattenhjul gäller det också att den som jobbar i bälgbröstet ser till att forman är öppen och har rätt storlek. Börjar hålet slagga igen så gäller det att snabbt rensa bort det som satt sig fast och blir hålet för stort så ska ny lera smetas på plats. Det är också viktigt att se till att bälgarna inte blir för varma och börjar brinna.

Forman är också det ställe där man faktiskt ser vad som händer inne i ugnen. Genom att se hur det ser ut innanför forman (färg och form på den malm, järn och slagg som kommer ner genom schaktet) så kan man se om allt går som det ska eller om något i processen måste ändras.

Tappare: Tappa ut järn och slagg ur botten på ugnen:

Längs ner i masugnen finns det utrymme som kallas stället där det flytande järnet och slaggen samlas upp. Det är i Nya Lapphyttans fall en stenkista på en storlek på ca 5 x 2 x 2 dm där allt smält järn och slagg ska samlas upp för att sedan tappas ut när det är fullt. Järnet, som är tyngre än slaggen, kommer att samla sig i botten på stället och slaggen kommer att flyta ovanpå. Den som jobbar i utslagsbröstet ska se till att regelbundet tappa ur slagg när den börjar komma upp över dammstenen. Det gör att det kommer att finnas mer plats för järn i stället. När nivån av enbart järn är uppe kring dammkanten så görs en tackjärnstappning. Om allt går som det ska kan det röra sig om storleksordningen 10 liter järn i varje tappning under de första dygnen. Det är ca 70 kg järn. När masugnen är fullt uppvärmd och i full drift så ska den kunna rymma nästan 150 kg flytande järn.

Under tiden som stället fylls på med smälta så ska den som jobbar i utslagsbröstet se till att styra varmhållningen av den yttre delen av stället (dammen) genom att fylla på med kolstybb och sand på dammöppningen. Via forman så ska tapparen noggrant studera hur den nedkommande malmen, järnet och slaggen ser ut. Är järnet inte helt smält kan tapparen behöva gå in med spett i stället för att ”hjälpa till” att få materialet smält eller genom att dra ut det svårsmälta materialet med en krok. Tapparen ska också hel tiden se till att alla verktyg (spett och krokar) i utslagsbröstet hålls varma och i ordning. Inför en tappning ska tapparen också förbereda sandformar i golvet utanför stället.Lärobref för Hyttdräng…

Hyttdräng 2009 Posted on Fri, April 03, 2009 21:17:36

När man avverkat sitt arbetspass på Nya Lapphyttan så är man en av väldigt få i världen förunnad att ha kört mulltimmershytta och förhoppningsvis har man lärt sig så mycket att man kan avlägga Hyttdrängsed i samband med Övermasmästarens förhör vid nästa Bergsting.

/Masmästaren ….