Att styra luftmängden in i bälgarna har visat sig vara väldigt viktigt för att få ugnen att fungera. I början på kampanjen ska bälgarna gå ganska långsamt för att få en lite långsammare upphettning av stenarna i ugnen (snabb upphettning kan spräcka stenen) men det gör också att förbränningen av träkolet går långsammare och därmed så rör sig både kol och malm långsammare genom schaktet. Det betyder att vi låter malmen befinna sig i ugnen längre tid och därmed låter vi reduktionen till metall pågå lite längre tid innan den ska smälta. Vi har också lite mindre mängd malm per koluppsättning under de första dagarna för en stor del av värmen som utvecklas från förbränningen av kolet går till uppvärmning av murverket. Det blir inte så mycket kvar för att smälta metall och slagg. Efter ett par dygn när ugnen kommit upp i värme så kan man öka luftmängden och samtidigt kan man öka mängden järnmalm per koluppsättning. Ju mer malm vi sätter upp ju mer tackjärn producerar vi.

Hur styr man då mängden blästerluft? Egentligen är det inte så komplicerat men vänta bara tills jag fått förklara….

Bälgarna placerar vi liggande bredvid varandra riktade in mot blästerbröstet så att tättorna (rör) som sitter i bälgarna kan läggas på formplåten nära öppningen in i ugnen (forman). En axel bestående av fyra ihopkopplade trästockar ligger monterad över bälgarna och fast i vattenhjulet. På axeln sitter två stycken nockar, en över varje bälg men monterade på var sin sida av axeln. Varje bälg är sedan kopplad till en lyftarm som sitter fast i en stock bredvid hjulaxeln. När hjulaxeln snurrar så kommer nocken att lyfta lyftarmen vilket gör att bälglocket lyfts upp och bälgen fylls på med luft. Det finns en lucka i botten på bälgen som öppnas när locket lyfts och släppen in luft. När sedan hjulaxeln snurrat nästan ett halvt varv kommer nocken att sluta lyfta och då tillåts bälglocket att sjunka nedåt. Luckan i botten tätas då till och den luft som fyllts på kommer att börja tryckas ut ur bälgens nos och in i ugnen via tättorna.

På bilden ser ni hur den närmast bälgen lyfts upp av lyftarmen med hjälp av nocken på hjulaxeln när axeln snurrar. Den andra bälgen trycker samtidigt ut luften när bälglocket sjunker. På locket placerar vi sten för att öka vikten, låta locket sjunka snabbare och på så sätt trycka ut mer luft ur bälgen. Nocken storlek (höjd) avgör hur mycket vi kan lyfta bälgen dvs hur mycket luft vi kan fylla bälgen med men det som styr mängden luft som trycks in är egentligen hur mycket vikt vi belastar locket med. Mer vikt gör att bälglocket sjunker fortare och mer luft trycks ur bälgen och in i ugnen.

Här kommer det till en sak som är viktig att förstå. Det ska alltid tryckas in luft genom forman och in i ugnen så det gäller att utblåsen från bälgarna överlappar varandra. Den en bälgen måste börja trycka in luft i ugnen innan den andra bälgen har tryckt färdigt. Nockarna är utformade så att de ska tillåta en överlappning men om man lastar på för mycket vikter så att bälglocket sjunker för fort så kommer bälgen att bli tom innan den andra börjar blåsa. När detta börjar ske så är det dags att öka farten på hjulaxeln.

För oss uppe på Nya Lapphyttan är det svårt att få vattenhjulet att gå riktigt långsamt men det är också knepigt att justera antalet varv per minut hur noggrant som helst så vi har tagit fram ett sätt att styra luftmängden genom att huvudsakligen variera mängden in i masugnen med hur mycket sten vi lastar på bälglocken. När vi till slut inte kan lasta på mer vikter så ökar vi hastigheten något. Vi bedömer mängden luft per minut genom att mäta hur mycket bälglocket sjunker (varje cm motsvarar en viss luftmängd) för varje slag och sedan mäter vi antalet slag per minut (varvtal på vattenhjulet).

Jag ger ett exempel… När bälgen trycker så sjunker bälglocket 2 dm. Varje dm innebär att vi blåser ut 60 liter luft (beräknat utifrån storleken på de bälgar vi har) så det har nu trycks ut 120 liter luft. Hjulet snurrar med 10 varv per minut så totalt blåser denna bälg in 1200 liter luft per minut. Med samma mätning på den andra bälgen som visar att det bara kommer in 900 liter luft per minut (locket sjunker bara 1,5 dm) så gör det att vi kör masugnen med en blästervolym på 2100 liter per minut.

Exemplet ovan är i stort sett full fart på vår ugn så det här ska inte hända förrän den 4 eller 5 dagen men den säger också att vi måste justera vikten på bälgarna. Det ska tas bort lite vikt på den första bälgen och läggas på lite på den andra. Helst ska båda bälgarna ge samma luftmängd. Här blir det en kraftig reprimand till den som är hyttdräng på det här passet!!!! Jasså det var masmäster som var ansvarig på det här passet…. ja.. så noga är det kanske inte i alla fall med jämn bläster…dé é ju bara ett exempel.. Helge…

Dags för hemfärd… Tack för idag.

/Bosse