Vad ger man sig in på när man anmäler sig som hyttdräng?

Först skulle jag vilja säga att man förhoppningsvis ska ha roligt och att det ska vara spännande och intressant att se hur det faktiskt gick till att tillverka tackjärn på medeltiden. Jag måste också tillägga att man bör förvänta sig att bli lite skitig. Trots allt ska vi hantera träkol, malm, flytande järn och slagg samt att det blir en del andra fysiska aktiviteter (efter de förutsättningar som man har). Det mesta arbetet är fysiskt men man behöver inte vara urstark för att orka med det. Känns det för tungt så låter man någon annan göra jobbet … det funkar så för mig.

Det kommer att finnas en arbetsledare på plats under varje skift vars uppgift är att hjälpa er att visa hur det fungerar och se till att ni får pröva alla arbetsuppgifter men också förklara varför. Eftersom det inte är fullt klarlagt hur alla arbetsmoment egentligen gick till på medeltiden så finns det också en viss frihet i utförandet. Kommer man på något smart så går det ju alltid att prova.

Det är huvudsakligen tre roller man har; uppsättare, blästerskötare och tappare.

För uppsättaren gäller det att regelbundet fylla på med mer träkol och järnmalm i rätt proportioner för att processen ska fungera på ett bra sätt. Förutom att se till att båda träkol och malm är av rätt sort och mäta upp rätt mängd av respektive material så gäller det att noggrant följa upp hur mycket kol och malm som är chargerat sedan föregående tappning, när nästa malmuppsättning kommer ner till formnivån samt beräkna när det är dags för nästa utslag (tappning). Vid utslag hjälper uppsättaren till i utslagsbröstet.

Hjärtat i masugnsprocessen är en jämn tillförsel av luft som gör att träkolet förbränns och ger värme till schaktet. I Nya Lapphyttan så sker detta via två blåsbälgar som drivs av ett vattenhjul. Luften från bälgarna leds via ett par rör (tättor) in i ugnen genom ett hål (forma) i nedre delen av ugnsschaktet (ca 30 cm över botten på ugnen). Arbetet som blästerskötare består i att se till att vattenhjulet håller rätt hastighet så att bälgarna gör rätt antal slag per minut och att vikterna på bälgarna är justerade så att det alltid trycks in luft genom forman. Smörjning och underhåll av både vattenhjul och bälgar är viktigt för att vi ska kunna köra masugnen 24 timmar om dygnet i 14 dagar. Förutom arbetet med bälgar och vattenhjul gäller det också att den som jobbar i bälgbröstet ser till att forman är öppen och har rätt storlek. Börjar hålet slagga igen så gäller det att snabbt rensa bort det som satt sig fast och blir hålet för stort så ska ny lera smetas på plats. Det är också viktigt att se till att bälgarna inte blir för varma och börjar brinna.

Forman är också det ställe där man faktiskt ser vad som händer inne i ugnen. Genom att se hur det ser ut innanför forman (färg och form på den malm, järn och slagg som kommer ner genom schaktet) så kan man se om allt går som det ska eller om något i processen måste ändras.

Längs ner i masugnen finns det utrymme som kallas stället där det flytande järnet och slaggen samlas upp. Det är i Nya Lapphyttans fall en stenkista på en storlek på ca 5 x 2 x 2 dm där allt smält järn och slagg ska samlas upp för att sedan tappas ut när det är fullt. Järnet, som är tyngre än slaggen, kommer att samla sig i botten på stället och slaggen kommer att flyta ovanpå. Den som jobbar i utslagsbröstet, tapparen, ska se till att regelbundet tappa ur slagg när den börjar komma upp över dammstenen. Det gör att det kommer att finnas mer plats för järn i stället. När nivån av enbart järn är uppe kring dammkanten så görs en tackjärnstappning. Om allt går som det ska kan det röra sig om storleksordningen 5-10 liter järn i varje tappning under de första dygnen. Det är ca 50 kg järn.

Det finns ytterligare arbetsuppgifter som pågår på hyttbacken under ett skift:

För alla hyttdrängar så gäller det att knacka ner den grova, rostade malmen till rätt storlek för chargering (arbetsmomentet kallas bokning). Eftersom vi behöver lite drygt 700 kg bokad malm under hela försöket så får vi passa på att boka malmen när tid finnes.

Några dagar under försöket ska vi rosta mer malm. Här behöver vi bygga upp rostbädden med ved, träkol och malm för att sedan tända på bädden och sedan hålla elden vid liv så länge vi kan (förhoppningsvis upp till 7-8 timmar för bästa resultat).

Alla som medverkar som hyttdrängar under försöket kommer att få pröva på alla moment.

Arbetspassen är indelade i tre skift:

Förmiddagspasset börjar klockan 8 och håller på till 16. Det gör att ni inte behöver stiga upp i ottan för att avlösa nattskiftet.

Eftermiddagskiftet går på 16 så nu kan man ligga med ungarna på stranden hela dagen innan det är dags att ge sig i kast med masugnen på Nya Lapphyttan. För er som har ett arbete att sköta så går det nu att komma direkt utan att behöva ta för mycket på flextidsbanken. Även nu kör man 8 timmar och får gå hem vid midnatt. Det gör att man får vara med om hyttdrift i mörkret vilket är en fantastisk upplevelse.

Nattskiftet börjar klockan 24 så det går att se färdigt sommarfilmerna på TV innan man masar sig ner till hembygsområdet. Man får ta med sig en ficklampa för att hitta upp till hyttbacken men väl där är det fascinerande att se hyttan i lampornas sken. Det kan kännas som en lång tid att vara på passet fram till klockan 8 men å andra sidan så får man lättare tag i frukost ner på stan eller så kanske någon i famljen känner sig manad att kliva upp och göra dig sällskap till frukosten innan det är dags för bingen.

Välkommen på ett skitigt äventyr … /Masmäster.