Under måndag kväll och tisdag morgon så sållade jag igenom de olika slagg-/kol-/ask-/järnhögarna som vi tar ut ur hyttan när vi tappar och rensar ur ugnen för att sedan testa med magnet på alla lite större bitar. Målet var att försöka samla ihop det järn som finns i någon form (som är större än storleksordningen 4 cm). Detta tillsammans med de hyttklot (ansamlingar av metalliskt järn som frusit på väggarna inne i stället som vi rensar bort regelbundet) har vi sedan samlat ihop och vägt.

Döm om min förvåning när jag väger samman allt metalliskt järn (tackjärn och järn med lägre kolhalt) som jag får ihop och vågen stannar på 140 kg. Vi har satt 500 kg malm under de 9 dagarna vi kört med malm vilket skulle ge oss en tackjärnsmängd kring 200 kg totalt. Vi har sett att slaggen innehåller mycket järnoxid men också en del järndroppar så bedömningen har varit att vårt järnutbyte varit ganska dåligt men räknar man på det så ligger vi på storleksordningen 70% i järnutbyte. Det är faktiskt inte så dåligt.

Det verkar finnas fyra former av järn. Ett är det tackjärn som runnit ur masugnen i samband med tappningar. Det rör sig om storleksordningen 20 kg totalt. Den andra typen är det tackjärn som runnit ner i botten på stället och sedan stelnat mot dammstenen. Det verkar också ligga i storleksordningen 20 kg. Den tredje typen är hyttkloten dvs järn som ansamlat i klumpar, främst på väggarna under forman eller mitt emot forman. Det rör sig om storleksordningen 80 kg (10-11 stora hyttklot in alles). Den fjärde och sista typen av järn är mindre bitar som verkar vara resterna av malmkorn som inte hittat någon kompis att smälta ihop med. De är fullständigt metalliserade men har en form som är mer eller mindre uppsmält. Det finns ett antal sådana men vikten är nog inte mer än 20 kg totalt. Den sista fraktionen har vi inte samlat ihop från de sex första dagarna (siktade in upp högarna för att sedan gå igenom dessa med magnet) så kanske har vi producerat mer järn än vad jag lyckats väga ihop.

Jag har tagit ut ett antal prover på olika typer av järn och slagg så får vi se vad den kemiska analysen säger om kolhalter, kiselhalter, FeO-halter etc.

Jag återkommer snart med lite mer sammanställningar av hur hela kampanjen sett ut (nedskriven loggbok läggs nog ut på hemsidan).

/Bosse