Nu börjar det närma sig rejält. Vi kommer att fylla ugnen med träkol nu på tisdag (14 juli) för att sedan tända på den under eftermiddagen/kvällen.

Tanke är att vi ska få träkolet i ugnen att börja glöda lite i botten på ugnen för att på det sättet ska tillräckligt med värme för att sakta torka ut hela mulltimmersfyllningen och värma på schaktteglet så att den sedan tål den kraftiga värmeökningen när vi sedan börjar blåsa in luft med bälgarna.

Metodiken är den som finns beskriven redan tidigt på 1700-talet så det var säkert en teknik somutvecklats under ett antal seklers erfarenheter av starter av masugnar.

Fyllningen går till så att vi lägger in en liten vedtapel i botten på stället som når upp till formans nivå (forman är igenpluggad med lera för att inte släppa in för mycket luft till träkolet). Här ska vi noggrant skriva ner hur mycket kol som vi fyller på (antalet säckar kol som behövs). Vi behöver det för att kunna bestämma storleken på de kommande uppsättningarna och vid vilken nivå som vi ska göra uppsättningarna på.

Anders fyller på ugnen inför förvärmningen till försöket 2007.

När det är gjort så tänder vi på veden i botten av ugnen, ser till att det tar sig i både ved och att glöden i nedre delen av kolbädden ser bra ut. Nu får vi inte lämna ugnen för öppen i utslagsbröstet får då kommer det in för mycket luft och det brinner för mycket och för mycket värme kommer att utvecklas. Det finns en stor risk att infodringen i botten kommer att spricka om den värms för fort. Vi kommer att täppa till så bra vi kan och bara lämna ett rör in i stället så vi kan kontrollera hur mycket luft som kommer in.

Så här såg det ut i utslagsbröstet efter att vi tänt ugnen inför försöket 2007.

Nu får ugnen stå och pyra över natten med öppet rör i utslagsbröstet och förhoppningsvis så har träkolet i schaktet blivit så varmt att den gas som kommer upp genom masugnstoppen blivit så varmt att den antänds när den kommer i kontakt med luften över beskickningsytan. Nu vet vi att allt träkol och gas i ugnen är varmare än 200 grader så nu är det dags att “stänga” igen ugnen. Vi lägger på två plåtar på toppen och tätar kanterna så att ingen luft kan komma in. Det neda som lämnas kvar är några mindre hål som kan släppa ut den gas som kommer från det att kolet i botten på schaktet ligger och pyr.

Så här kommer det att se ut på toppen av ugnen från onsdag morgon och ytterligare en vecka (fram till den 22 juli). Bilden är tagen inför försöket 2007.

Med locket på toppen, forman igensatt med lera och endast ett rör som släpper in lite luft via botten så kommer träkolet att långsamt att pyra lite vilket ger tillräckligt med värme för att torka ut ugnens infodring och all den sten som ligger innanför mulltimmret så att vi sedan när det är dags för start snabbt kan öka blästermängderna utan att riskera att ugnens infodring går sönder.

Det enda jobb som ska utföras fram till försöksstart kommer att vara att öppna rörmynningen en timme om dagen för att hålla glöden vid liv samt att mäta hur mycket träkol som förbrukats. Om nivån på toppen sänkts mer än 30-40 cm så får vi ta bort plåtarna på toppen, fylla på med ett par säckar träkol och sedan täppa för toppen med plåtar och sand igen.

På detta vis kan masugnen värmas upp under ett antal veckor utan att för den skull förbruka mycket av den kostsamma träkolen. Detta var det normala sättet att förvärma masugnar inför start av själva blåsningen men det var också en metod att varmhålla ugnen under kortare och längre stopp under en körning (till exempel vid haverier på vattenhjul eller bälgar som kanske tog en dag eller tre att reparera)

Kom gärna och se vad vi gör på tisdag…

Bosse