Så har vi kört den tredje arbetshelgen. Nu handlade det om att rosta malm. På lördagen byggdes en rostbädd med ved, kol och malm från Kolningsberg för att sedan tända på den. Resultatet ble vväldigt bra så nu har vi malm att starta försöket med.

Vi ska sedan se till att det finns malm och ved för att köra ett antal rostningar under försöket i sommar.

Sedan så började vi att lersmeta ugnen, dvs lägga på ett lager lera på ugnsväggens insida för att täta ugnen från onödigt luftinläckage. Ju tätare ugnen blir desto bättre kommer reduktionen att bli (längre uppehållstid av materialet i ugnen). Det är inte helt lätt att få leran att sitta kvar så det tog lite tid. Nu är i alla fall i stort sett hela buken färdigsmetad.

En tredje del var att samla ihop ved från omgivningen för att ha till kommande rostningar. Det finns en hel del ved i det som ligger på marken i omgivningarna kring Nya Lapphyttan så det blir snyggare nu när det inte ligger så mycket ris i skogen kring hyttan.

Vi kommer att köra ytterligare en arbetshelg nu i början på sommaren där vi främst ska jobba med bälgarna men också få till forman så att den är klar för försöket i juli.

Det blir sedan ytterligare en dags jobb innan det är dags för start av körningen med bälgarna. Det handlar då om att starta förvärmningen. Hyttan har stått oanvänd hela vintern och det finns mycket fukt i hela murverket. Ungefär en vecka före blåsning startar kommer vi fylla ugnen med träkol, tända på i botten på schaktet och när det tagit sig i träkolet så täpper vi till alla lufttillopp. Det gör att vi sakta men säkert kommer att hålla träkolen glödande i botten. Den värme som bildas kommer sakta att värma upp tegel och murverk så att infodringen är redo att ta emot den kraftiga värmeutveckling som blir när vi sedan drar på bälgarna i forman.

OBS. Nu går det att börja skriva in er på bokningslista för hyttdrängspass. Det kommer att finnas en skiftbas som hjälper till och leder arbetet. Jag kommer att finnas på plats på hyttbacken under större delen av försöket men bokar inte in speciella pass utom i undantagsfall.

/Bosse